Büyüme Odaklı Vergilendirme

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Büyüme Odaklı Vergilendirme Çalışma Grubu çerçevesinde istikrarlı ve yüksek hızda büyümenin sağlıklı, güvenilir kaynaklarla finansmanındaki sorunlar ve çözüm önerileri geliştirilmesi; mevcut vergi sisteminin büyüme odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmesi amaçları çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.