Büyüme Dinamikleri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Büyüme Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında küresel ekonomide önümüzdeki dönemde öne çıkacak değişimleri dikkate alarak Türk ekonomisinin uzun dönemde büyüme performansını artırmaya yönelik politika önerileri geliştirilecektir.