Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında bölgesel rekabet edebilirlik alanındaki kazanımların değerlendirmesi yapılarak, gelişimi sürekli kılacak tedbirler çerçevesinde politika önerileri geliştirilecektir.