Bilgi ve İletişim Teknolojileri

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında rekabetçi bir piyasa yapısı içerisinde gelişen güçlü bir bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının oluşması ve sektörün ekonomiye sağladığı doğrudan ve dolaylı katkının artırılması amacıyla politika önerileri geliştirilecektir.