Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi

11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonununda teknolojiyi üreten ve katma değere dönüştüren bir ekosistemin tasarımı, güçlendirilmesi ve yönetilmesi için mevcut ekosistemin incelenmesi; gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, güçlendirilmesi yönünde analizler, öneriler ve çıktıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.