Adalet Hizmetlerinde Etkinlik

Adalet Hizmetlerinde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonunu çalışmalarıyla adalet hizmetlerinin etkin ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için alınabilecek önlemler ve geliştirilebilecek politikalar belirlenecektir.